bouwdepot vragen en antwoorden

 • Wat is de rente op mijn bouwdepot?

  De rentevergoeding op het bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt.
  Als de lening uit meerdere leningdelen bestaat, vindt de rentevergoeding plaats op
  basis van de gewogen gemiddelde rente van de verschillende leningdelen.
  De rentevergoeding vervalt bij een verlenging van het bouwdepot.

 • De verbouwing is afgerond, wat gebeurt er met gelden die nog in het depot zitten?

  De gelden die nog in het bouwdepot zitten, worden afgelost op je hypotheek.

 • Hoe lang is mijn bouwdepot geldig?

  Het bouwdepot is maximaal 9 maanden geldig. De geldigheid is met 6 maanden te verlengen, maar in deze verlengde periode vervalt de rentevergoeding over het depot.

 • Wanneer wordt mijn declaratie betaald?

  Stater behandelt verzoeken voor een uitbetaling uit het bouwdepot. Deze betalen zij binnen vijf werkdagen, mits de nota’s aan de voorwaarden voldoen. De dag van ontvangst van de nota telt als de eerste werkdag en uiterlijk op de vijfde werkdag maakt Stater het bedrag van de nota namens Groene Hart Hypotheken over.

 • Hoe kan ik een declaratie voor uitbetaling uit mijn bouwdepot indienen?

  Indien je een bouwdepot hebt bij Groene Hart Hypotheken, dan kun je declaraties indienen via de ‘mijn omgeving’ die bereikbaar is via de website groeneharthypotheken.nl. Onder het tabblad Bouwdepot staat een knop ‘Nieuwe declaratie’ indienen waarmee je een bouwdepotdeclaratie(s) kunt indienen. Heb je andere vragen over je bouwdepot? Neem dan contact op met de klantenservice van Stater. Dat kan telefonisch via 033-4509300 of via een e-mail naar info@stater.

 • Hoeveel geld zit er nog in mijn bouwdepot?

  Gegevens over je bouwdepot kun je inzien via ‘Mijn Groene Hart‘, bereikbaar via de website groeneharthypotheken.nl.
  Of neem contact op met de klantenservice van Stater. Je kunt bellen naar telefoonnummer 033-4509300 of mail naar info@stater.nl

 • Ik heb rekeningen die betaald moeten worden, waar kan ik dat doorgeven?

  Indien je een bouwdepot hebt bij Groene Hart Hypotheken, dan kun je declaraties indienen via de ‘mijn omgeving’ die bereikbaar is via de website groeneharthypotheken.nl. Onder het tabblad Bouwdepot staat een knop ‘Nieuwe declaratie’ indienen waarmee je een bouwdepotdeclaratie(s) kunt indienen. Heb je andere vragen over je bouwdepot? Neem dan contact op met de klantenservice van Stater. Dat kan telefonisch via 033-4509300 of via een e-mail naar info@stater.