hypotheek vragen en antwoorden

 • Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen?

  Bij Groene Hart Hypotheken kan je tot maximaal 75% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Hier zijn wel additionele voorwaarden aan verbonden. Raadpleeg hiervoor je adviseur.

 • Wat zijn de risico's van aflossingsvrij?

  Een aflossingsvrije hypotheek kent ook risico’s. De lasten kunnen bijvoorbeeld veranderen als de hypotheekrenteaftrek vervalt of als je met pensioen gaat.
  Bespreek deze situaties goed met je adviseur.

 • Mag ik mijn aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen?

  Je kunt bij Groene Hart Hypotheken op je aflossingsvrije hypotheek aflossen. Ook bij annuïtaire en lineaire hypotheken is dit mogelijk. Dit verlaagt je maandelijkse lasten en je risico. Bij Groene Hart Hypotheken kan je onbeperkt uit eigen middelen boetevrij aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom. Daarnaast daalt je rente bij Groene Hart Hypotheken ook automatisch mee zodra je door je aflossing in een lagere risicocategorie terecht komt.

 • Wat gebeurt er aan het einde looptijd mijn aflossingsvrije hypotheek?

  Ook een aflossingsvrije hypotheek moet je uiteindelijk aflossen. Tijdens de looptijd betaal je alleen rente waardoor je hypotheekschuld niet daalt.Aan het einde van de looptijd zal je de aflossingsvrije hypotheek dus moeten terugbetalen. Dit kan met de verkoopopbrengst van je eigen huis, met spaargeld of met ander vermogen. Indien je niet kunt aflossen aan het einde van de looptijd kun je de hypotheek mogelijk verlengen.
  Let op dat de hypotheekrenteaftrek dan vaak vervalt en dat opnieuw getoetst wordt of je de nieuwe, vaak hogere, hypotheeklasten kunt dragen.

 • Mijn rentevaste periode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

  Aan het einde van de rentevastheidsperiode ontvang je, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van deze periode, een rente-aankondigingsbrief. Hierin word je eenzelfde rentevastheidsperiode aangeboden als je al hebt, maar dan tegen de nieuwe geldende rentetarieven. Bij deze brief ontvang je ook een rentekeuzevolmacht. Als je een andere rentevaste periode wilt kiezen, dan kun je gebruik maken van deze volmacht.

 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar, mag ik in mijn huis blijven wonen?

  Ga voor deze vragen en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een hypotheekadviseur, kijk dan op GroeneHartHypotheken.nl/advies/zoek-een-adviseur.

 • Kan ik mijn hypotheek verhogen?

  Wil je een onderhandse verhoging van je hypotheek, een tweede hypotheek, tussentijdse omzetting van de rentevaste periode of de afloswijze wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor je advies nodig hebt, naar je hypotheekadviseur. Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt.

 • Moet ik nog andere producten afsluiten om een Groene Hart hypotheek te kunnen krijgen?

  Nee, het is niet noodzakelijk om andere producten af te sluiten om een Groene Hart Hypotheek te kunnen krijgen.

 • Voor wie is Groene Hart Hypotheken er?

  Groene Hart Hypotheken is er voor mensen die een hypotheek zoeken voor
  de aankoop of verbouwing van een bestaande woning, of een bestaande hypotheek willen oversluiten.

 • Welke hypotheekvormen heeft Groene Hart Hypotheken?

  1. Annuïteitenhypotheek
  2. Lineaire hypotheek
  3. Aflossingsvrije hypotheek

 • Waar staan de algemene voorwaarden?

  We hebben de algemene voorwaarden voor je op een rij gezet op onze website. {url toevoegen}

 • Mag iedere taxateur mijn woning taxeren?

  De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. De taxatie moet alleen wel worden gevalideerd door een bij de NRVT aangesloten validatie-instituut. Het is dus belangrijk dat de taxateur samenwerkt met een van deze validatie-instituten. Op www.nrvt.nl/home/validatie-instituten vind je welke instituten dit zijn of vraag het je adviseur.

  De acceptatiegids laat ook ruimte om onder voorwaarden gebruik te maken van een desktop taxatie, neem hiervoor contact op met je adviseur.

 • Kan ik met een restschuld een Groene Hart hypotheek sluiten?

  Ja dat is mogelijk. Wanneer je een (fiscaal aftrekbare) lening voor de restschuld van de verkoop van een woning hebt, houden wij bij een nieuwe Groene Hart hypotheek rekening met de netto maandlast van deze lening. Dit kan gevolgen hebben voor de maximale hypotheek die je bij Groene Hart Hypotheken kunt krijgen.

 • Welke stukken moet ik allemaal aanleveren voor een hypotheek?

  In het door ons uitgebrachte renteaanbod staat een checklist met aan te leveren stukken. Daarin kun je precies zien welke documenten je in ieder geval moet aanleveren om de hypotheek in orde te maken. Voor het adviesgesprek zal de adviseur aangeven welke stukken er nodig zijn.

 • Wanneer ik het hypotheekaanbod van Groene Hart Hypotheken niet accepteer, moet ik dan annuleringskosten betalen?

  Het aanbod van Groene Hart Hypotheken is zes maanden geldig en zijn er geen annuleringskosten van toepassing.

 • Kan ik mijn rente/hypotheekaanbod verlengen?

  Nee, het renteaanbod van Groene Hart Hypotheken is zes maanden geldig. Mocht passeren binnen deze periode niet lukken, dan kun je zonder annuleringskosten na zes maanden een nieuw aanbod aanvragen tegen de op dat moment geldende condities.

 • Kan ik via Groene Hart Hypotheken een bankgarantie krijgen?

  Ja, dat is mogelijk. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

 • Kan een tweede woning gefinancierd worden met een Groene Hart hypotheek?

  Nee. Groene Hart Hypotheken verstrekt alleen leningen voor de
  eigen woning (het hoofdverblijf).

 • Geeft Groene Hart Hypotheken ook hypotheekadvies?

  Groene Hart Hypotheken geeft zelf geen hypotheekadvies. Ben je op zoek naar een hypotheekadviseur, kijk dan voor een adviseur in jouw buurt op www.GroeneHartHypotheken.nl/advies/zoek-een-adviseur.

 • Ik heb een tijdelijk contract bij mijn werkgever, kan ik een Groene Hart hypotheek krijgen?

  Indien je proeftijd is verstreken en je werkgever een intentieverklaring heeft afgegeven, kun je ook met een tijdelijk contract een Groene Hart hypotheek aanvragen.
  Dit doe je via je hypotheekadviseur. Heb je geen intentieverklaring? Dan kunnen we je inkomen misschien toch meenemen onder de normen voor flexibele arbeidsrelaties. Vraag je hypotheekadviseur naar de exacte normen.

 • Kan ik een tweede hypotheek afsluiten?

  Als de eerste hypotheek een Groene Hart hypotheek is en er geen betalingsachterstand is geweest op de lening, kun je een aanvraag voor een verhoging of tweede hypotheek indienen. Dit doe je via je hypotheekadviseur.

 • Waar kan ik een Groene Hart hypotheek aanvragen?

  Een Groene Hart hypotheek kun je aanvragen via een hypotheekadviseur.
  Ben je op zoek naar een (andere) hypotheekadviseur, dan helpen we je graag met een overzicht van de hypotheekadviseurs bij jou in de buurt

 • Hoe lang is het rente/hypotheekaanbod van een Groene Hart hypotheek geldig?

  Het renteaanbod hoeft niet ondertekend te worden. Binnen zes maanden na het uitbrengen van het renteaanbod moeten alle aan te leveren hypotheekstukken bij Groene Hart Hypotheken binnen zijn. Is de rente bij passeren lager, dan krijg je deze rente. Wanneer Groene Hart Hypotheken akkoord is met de ingezonden stukken, dan wordt het renteaanbod omgezet in een hypotheekaanbod. Meer informatie vind je in onze algemene voorwaarden. De maximale geldigheidsduur is zes maanden.

 • Ik heb een codering bij BKR, kan ik dan toch een Groene Hart Hypotheken hypotheek krijgen?

  Als sprake is van een achterstands- of herstelcodering bij het BKR is het niet
  mogelijk om een Groene Hart hypotheek af te sluiten.
  Informeer voor meer informatie bij je hypotheekadviseur.

 • Wat is de maximale looptijd van een Groene Hart hypotheek?

  De looptijd van een Groene Hart hypotheek is maximaal 30 jaar.

 • Moet ik een taxatierapport op laten maken om een Groene Hart hypotheek te kunnen krijgen?

  Ja, in de meeste gevallen wel. Om de waarde van het onderpand te bepalen moet je als aanvrager van een Groene Hart Hypotheek een taxatierapport op laten maken. De taxatie mag worden uitgevoerd door een taxateur naar keuze. De taxatie moet alleen wel worden gevalideerd door een bij de NRVT aangesloten validatie-instituut. Het is dus belangrijk dat de taxateur samenwerkt met een van deze validatie-instituten zowel het www.nrvt.nl/home/validatie-instituten als je hypotheekadviseur kunnen je er meer over vertellen.

  De acceptatiegids laat ook ruimte om onder voorwaarden gebruik te maken van een desktop taxatie, neem hiervoor contact op met je adviseur.

 • Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden?

  Bij het kopen van een huis zijn er meer kosten dan de aankoopprijs alleen. Een overzicht van de meest voorkomende kosten met een indicatie hiervan zijn:

  Eenmalige kosten

  – Notariskosten (leveringsakte + hypotheekakte). Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten naar schatting meestal rond 1.000 voor beide aktes samen
  – Kosten Koper, de overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de ‘kosten koper’ (k.k.).
  – Advies- en Bemiddelingskosten. De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaal je via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag of een uurvergoeding.
  – Borgtocht provisie NHG. De aanvraagkosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn 0,9% van het hypotheekbedrag.
  – Bankgarantie. De kosten van een bankgarantie zijn meestal 1% van het bedrag waarvoor garant wordt gestaan.
  – Rente en kosten overbruggingskrediet.
  – Taxatiekosten. Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet je de woning laten taxeren door een gecertificeerde partij. Hiervoor betaal je doorgaans enkele honderden euro’s.
  – Makelaarskosten. De makelaarskosten voor een aankoopopdracht zijn meestal lager dan voor een verkoopopdracht. Een makelaar heeft bij een aankoopopdracht doorgaans minder werk.

 • Voor welke doelen mag een Groene Hart hypotheek aangevraagd worden?

  Een Groene Hart hypotheek mag alleen gebruikt worden voor bestaande woningen of appartementen In Nederland
  met als doel wonen (dus geen huizen die verhuurd worden of voor een deel als winkelpand gebruikt worden.
  – Die in het bezit zijn, of op passeerdatum komen, van de aanvrager(s) van de Groene Hart hypotheek
  – Die minimaal 100.000,- waard zijn (aan te tonen via een taxatierapport).

 • Welke vormen van zekerheid kent Groene Hart Hypotheken en welke eisen stelt zij hieraan?

  Om de risico’s voor Groene Hart Hypotheken te beheersen vraagt Groene Hart Hypotheken bepaalde zekerheden aan haar klanten, zoals een pandrecht, een hypotheekrecht en een overlijdensrisicoverzekering.

  – Hypotheekrecht: je geeft Groene Hart Hypotheken het recht om het huis te verkopen
  wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  – Pandrecht: je geeft Groene Hart Hypotheken het recht om kosten in te houden op sommige van
  jouw vorderingen (zoals de uitkering van een verzekering) of goederen wanneer de hypotheeklasten langdurig niet worden betaald
  – Overlijdensrisicoverzekering: Er is bij Groene Hart Hypotheken geen verplichting tot het verpanden
  van een overlijdensrisicoverzekering. Indien gewenst is het wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te verpanden
  aan een hypotheek bij Groene Hart Hypotheken.