wijzigingen hypotheek

 • Wat kost het wijzigen van een bestaande hypotheek?

  Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: € 150
  Aanpassen ORV: gratis
  Verhogen: € 150
  Oversluiten naar lagere dagrente 150
  Aanpassen renteopslag: gratis
  Omzetting aflosvorm: gratis
  Verhoging hypotheek (verhoogde inschrijving): €150,-
  Verhoging hypotheek (bestaande inschrijving) €150,-
  Bijschrijven nieuwe partner €150,-
  Verhuisregeling: Gratis

  Deze tabel vermeldt de vergoeding die Groene Hart Hypotheken per wijziging zelfstandig bij de leningnemer(s) in rekening brengt.
  Wijzigingen worden pas uitgevoerd na ontvangst van de vergoeding door Groene Hart Hypotheken
  Groene Hart Hypotheken kan u niet adviseren en u ook niet helpen bij de bemiddeling. Wij raden u dan ook aan om voor advies en/of bemiddeling altijd contact op te nemen met uw tussenpersoon
  De tussenpersoon kan u voor het advies en/of de bemiddeling (aanvullend op bovengenoemde vergoeding voor Groene Hart Hypotheken) kosten in rekening brengen. U maakt hierover zelf afspraken met de tussenpersoon

 • Wat is 'ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid'?

  Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid vindt plaats bij bijvoorbeeld een echtscheiding. De partner die in de woning blijft wonen, koopt dan de vertrekkende partner uit.
  De vertrekkende partner zal bij een echtscheiding worden ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheeklening. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon (de leningnemer) voor 100% aansprakelijk is voor de schuld en rentebetaling van de hypotheek. Dit geldt ook als deze persoon de schuld met iemand anders, die ook hoofdelijk aansprakelijk is, deelt.

  Het proces voor het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid begint bij uw adviseur.Samen met hem vult u het formulier in. Dit kan vervolgens worden gemaild naar oha@stater.nl

 • Waar kan ik een overlijden melden?

  Een overlijden kun je doorgeven aan Stater. Dit kan via een e-mail naar info@stater.nl, of via telefoonnummer 033-4509300.

 • Moet ik naar de notaris om mijn hypotheek te verhogen?

  Indien er sprake is van een onderhandse verhoging van je hypotheek, ga je voor advies naar je hypotheekadviseur. Indien de gewenste verhoging past binnen de inschrijving van je hypotheek, hoef je voor deze verhoging niet naar de notaris.

 • Mag ik mijn Groene Hart hypotheek meeverhuizen naar een nieuwe woning?

  Je mag je bestaande hypotheek van Groene Hart Hypotheken meeverhuizen.
  We ontvangen graag uiterlijk 1 maand voor de overdracht van de huidige woning
  een bericht dat de bestaande lening meegenomen wordt naar een nieuwe woning.
  Na verkoop en overdracht van je huidige woning moet je binnen 3 maanden een nieuw
  renteaanbod voor de nieuwe woning aanvragen, gedurende de geldigheid van je nieuwe
  renteaanbod kan de hypotheek voor je nieuwe woning passeren.

 • Hoe vraag ik een aangepaste persoonlijke betalingsregeling aan?

  Een verzoek voor betalingsuitstel doe je via service@GroeneHartHypotheken.nl.
  Wij nemen dan zo snel mogelijk (telefonisch) contact met je op.